Ενημερώθηκε 1 έτος πριν

Simple GUI around MPV and OMXPlayer (hardware accelerated player on Raspberry Pi)

Ενημερώθηκε 1 έτος πριν

Automatically generate titles for Achievement Guide-style videos for KDEnlive

Ενημερώθηκε 2 έτη πριν

My Very Own CI-server

Ενημερώθηκε 2 έτη πριν

[prototype] GTK Mastodon Client written in Go

Ενημερώθηκε 2 έτη πριν

Ενημερώθηκε 2 έτη πριν

JavaScript based search engine for static websites

Ενημερώθηκε 3 έτη πριν

snaums / PiPlayer
Αρχειοθετημένο

Simple GUI around OMXPlayer for Raspberry Pi

Ενημερώθηκε 3 έτη πριν

Script screenshoting the contents of a window every X seconds

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

Simple Network sniffer; can develop topology graphs from the network-data

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

Simple boot-over-serial bootloader for the Raspberry Pi (Raspberry Pi part)

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

GPIO Interface for Linux in the Ada-Programming language

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

A (simple) tool to organize your games

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

Yet Another Image Library for C (and 3D software renderer)

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

Simple prototype operating system for the Raspberry Pi

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν

Parsing Study Regulations of German Universities and make them searchable.

Ενημερώθηκε 5 έτη πριν