به روز رسانی شده 1 سال پیش

Simple GUI around MPV and OMXPlayer (hardware accelerated player on Raspberry Pi)

به روز رسانی شده 1 سال پیش

Automatically generate titles for Achievement Guide-style videos for KDEnlive

به روز رسانی شده 2 سال پیش

My Very Own CI-server

به روز رسانی شده 2 سال پیش

[prototype] GTK Mastodon Client written in Go

به روز رسانی شده 2 سال پیش

به روز رسانی شده 2 سال پیش

JavaScript based search engine for static websites

به روز رسانی شده 3 سال پیش

snaums / PiPlayer
بایگانی شده

Simple GUI around OMXPlayer for Raspberry Pi

به روز رسانی شده 3 سال پیش

Script screenshoting the contents of a window every X seconds

به روز رسانی شده 5 سال پیش

Simple Network sniffer; can develop topology graphs from the network-data

به روز رسانی شده 5 سال پیش

Simple boot-over-serial bootloader for the Raspberry Pi (Raspberry Pi part)

به روز رسانی شده 5 سال پیش

GPIO Interface for Linux in the Ada-Programming language

به روز رسانی شده 5 سال پیش

A (simple) tool to organize your games

به روز رسانی شده 5 سال پیش

Yet Another Image Library for C (and 3D software renderer)

به روز رسانی شده 5 سال پیش

Simple prototype operating system for the Raspberry Pi

به روز رسانی شده 5 سال پیش

Parsing Study Regulations of German Universities and make them searchable.

به روز رسانی شده 5 سال پیش