Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Stefan Naumann 1386312816 added description in Readme 6 maanden geleden
LICENSE Initial commit 1 jaar geleden
README.md added description in Readme 6 maanden geleden
main.py mute button, combo box change changes default in pulse, event handling 1 jaar geleden
symbol-sink-muted.svg semi-working prototype. needs more work with the event listening on pulse events 1 jaar geleden
symbol-sink-unmuted.svg semi-working prototype. needs more work with the event listening on pulse events 1 jaar geleden
symbol-source-muted.svg semi-working prototype. needs more work with the event listening on pulse events 1 jaar geleden
symbol-source-unmuted.svg semi-working prototype. needs more work with the event listening on pulse events 1 jaar geleden
view.glade mute button, combo box change changes default in pulse, event handling 1 jaar geleden

README.md

PiPulse

Shows the muted state of the default sink and default source of pulse audio. Easier to read than pavucontrol, but less powerful (of course). Useful to me for seeing, if my mic is on or not in video conferences.